IMG_7233Moje motto:

„Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odkrywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób”

                            Marcel Proust

 

Monika Ciszek-Skwierczyńska:  psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i leczenia zaburzeń odżywiania, psychodietetyk

W swojej pracy kieruję się podejściem eklektycznym, pracując w taki sposób łączę  różne metody terapii, na zasadzie szycia garnituru na miarę klienta i jego potrzeb. Kompleksowo łączę wiedzę psychologiczną, dietetyczną, medyczną i duchową. Pracuję z ludźmi podążając w kierunku polepszania jakości ich życia.

W życiu osobistym spełniona, ciekawa świata, lubiąca ludzi kobieta, nieustannie ucząca się partnerstwa żona, szczęśliwa mama  Kamila, Mai i Martyny. Kocham życie, piękno, zmianę i jej dynamikę. Od wielu lat ćwiczy bycie szczęśliwą. Patrząc na swoje życie przekonuje się, że szczęście jest stanem ducha, a nie splotem przypadków, czy okoliczności. W najbliższej i dalszej przyszłości chce nadal trenować się w uprawianiu szczęścia, nie tylko własnego. W wolnych chwilach kino maniaczka, mol książkowy, dobry kucharz – pasjonat wegetarianizmu i weganizmu, zdrowej kreatywnej kuchni oraz zdrowego stylu życia.


Kwalifikacje:

Staż pracy z ludźmi uzależnionymi oraz ich rodzinami  (również DDA ) 18 lat w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego.

Od 9 lat specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania i leczenia nadwagi i otyłości.

Realizator programów profilaktycznych dla młodzieży dotyczących uzależnień i zaburzeń odżywiania oraz licznych szkoleń dla pedagogów, kuratorów, służb medycznych dotyczących profilaktyki uzależnień, zaburzeń odżywiania oraz wypalenia zawodowego

Studia magisterskie – kierunek resocjalizacja z elementami profilaktyki Uniwersytet Jagielloński.

W roku 2006 założyciel firmy IQ centrum psychoterapii w ramach której prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową.

Kierownik Podbeskidzkiego Centrum Psychoterapii ,,Od nowa”.- ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania i uzależnień.

Autor Programu dotyczącego opieki postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w latach 2007 i 2008 – dotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – pełnienie funkcji koordynatora  ds. merytorycznych oraz prowadzenie działań terapeutycznych .

Współtwórca projektu dla miasta Bielsko-Biała dotycząca miejskiego programu zapobiegania narkomanii w ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania Narkomanii w latach 2005-2006 – pełnienie funkcji koordynatora ds. merytorycznych oraz prowadzenie działań terapeutycznych.

Wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących uzależnień i zaburzeń odżywiania, pełnienie funkcji eksperta w dziedzinie uzależnień i zaburzeń odżywiania w gazetach publicznych oraz w programach TVP.

Uczestniczy w superwizji klinicznej swojej pracy oraz cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.


  • Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalistów zajmujących się terapią DDA(dorosłych dzieci alkoholików)  z zakresu pracy terapeutycznej z DDA
  • Certyfikat Polskiego Instytutu Eriksonowskiego w zakresie Kulty i sekty – zagrożenia i profilaktyka
  • Liczne szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień tj. Realizator Programu Profilaktycznego ,,NOE”; ,,Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”; ,,Saper – czyli jak rozminować agresję”; ,,DBATA” ; ,,KOREKTA” oraz twórca 3 programów autorskich dotyczących profilaktyki uzależnień oraz młodzieżowej grupy rozwoju
  • Uczestnik licznych konferencji dotyczących szczegółowych zagadnień diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
  • Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia
  • Aktualnie udział w 4- letnim Kursie Psychoterapii organizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Polski Instytut Psychodramy w Krakowie i Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia ,,Dąbrówka” w zakresie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie I –go stopnia w zakresie psychodramy.
  • Uczestnik licznych szkoleń i konferencji dotyczących dietetyki, zdrowego odżywiania i leczenia zaburzeń odżywiania
  • Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki uzależnień
  • 4 szkolenia prowadzone przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie ,, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” w zakresie – Zarządzanie projektem, Monitoring, kontrola i kontrola finansowa (audyt) projektów EFS – moduł A, Programy operacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy wspólnotowej EQUAL, Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów EFS.
  • Ukończenie rocznego kursu choreoterapii.